2010. január 4., hétfő

Filippi 4


Amolyan Újévi kívánság a magam számára és bárkinek aki ezekben még növekedni akar.

Örülni az Úrban, még akkor is ha szomorú a szívem.

Úrrá lenni az óemberi indulatokon - szelídlekűségben növekedni!

Aggódásban nem fürdeni... micsoda lelki magaslat, megtanulni Annától, hogy imádkozás után az arcon tükröződjön a békesség... még akkor is ha még nem látszik a megoldás.

Szeretém a negatív dolgoknak meglátni a pozitív oldalát is...

A gondolatvilágomon jobban úrrá lenni, ne gondolkodjak sokat mindenen amit hallok, hanem csak amikről a 8-as vers tanít!

Sok elméleti tudást gyakorlatban megélni (v.9 "cselekedni")

Mert szükségem van a békesség Istenének jelenlétére életemben.

Legyen veletek is!


4. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

5. A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!

6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

8. Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.

9. A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.


Nincsenek megjegyzések: